Qualificacions

 Qualificacions d’instal·lacions i d’equips
 Qualificació de maquinària de procés

• Reactors i dipòsits d’acumulació.
• Equips de mescla.
• Equips de dosificació i envasat.
• Equips d’assecat.
• Equips de comprimir i recobrir.
• Equips de condicionament secundari.

 Qualificació d’instal·lacions de serveis

• Sistemes d’aigües pures (Aigua purificada i Aigua per injectables) segons Ph. Eur.
• Sistemes de Neteja (CIP).
• Sistemes d’esterilització (SIP).
• Aire comprimit.
• Buit.
• Nitrogen, etc...

 El servei és adaptable a les seves necessitats en funció de la situació particular de cada equip o instal·lació i consisteix en:

Fase DQ

Per equips/ instal.lacions noves, verificant a nivell de disseny , el compliment dels Requeriments d’Usuari definits i el compliment de les normatives aplicables en cada cas.

Fase IQ

Posterior a la instal·lació, verificant la correcta instal.lació, estat, emplaçament, instrumentació, serveis, documentació, etc...

Fase OQ

Verificació del correcte funcionament de l’equip o instal·lació, d’acord a les especificacions funcionals esperades. En cas de fluïds, verificació de la qualitat en cadascun dels punts d’utilització.

Fase PQ

• Per equips : Verificació del funcionament amb producte segons els diferents formats a processar.
• Per instal·lacions de serveis: Verificació del manteniment de la qualitat en els punts d’utilització en un període llarg de temps.

METODOLOGIA

• Redacció d’un protocol de qualificació a signar abans de començar les tasques • Execució de les verificacions descrites al protocol. • Anàlisi de resultats i avaluació de desviacions • Redacció d’un informe de qualificació

Descobreix sense compromís com podem ajudar-te